Boomstamboot circa 500 v.Chr.

Home

Welkom op de site van Houkes Archeologie

Houkes Archeologie biedt overheden en waterbeheerders beleidsondersteuning op het gebied van archeologie. Daarnaast bieden wij praktische en inhoudelijke ondersteuning bij de uitvoering van projecten en wettelijke taken.

Onze expertise kan ingezet worden voor zowel archeologie op land als onder water.

Wij zijn bovendien sterk in het borgen van archeologisch erfgoed in de ruimtelijke ordening, zoals in bestemmingsplannen en beheersverordeningen, of het nu gaat om land of water!